Kup książkę

W pierwszych latach narodowej niewoli

Schyłek polskiego oświecenia i zwiastuny romantyzmu

ISBN: 978-83-229-2819-6
Liczba stron: 631
Rok wydania: 2007
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego) - nakład wyczerpany

Piotr Żbikowski

(ur. 1935 r. we Włocławku, zm. 2011). Historyk literatury, znawca polskiego oświecenia i romantyzmu.Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego związany przez wiele lat z polonistyką. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1951-1956). Od roku 1956 pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od roku 1966 pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. W roku 1990 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych, a w roku 1995 został mianowany przez Ministra Edukacji Narodowej na stanowisko profesora zwyczajnego rzeszowskiej WSP.

Książka opisuje realia pierwszych lat Polski porozbiorowej w aspekcie reakcji i zachowań polskiej zbiorowości po upadku państwa, a także zachodzących w tym okresie przeobrażeń ideowo-artystycznych w poezji. Autor koncentruje się głównie na czterech podstawowych kwestiach. Pierwsza dotyczy stanu świadomości, postaw politycznych oraz przeżyć i uczuć polskiego społeczeństwa po trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej w 1795 roku, zrekonstruowanych na podstawie analizy tekstów literackich i publicystycznych, zawartości czasopism z lat 1795-1806, a także pamiętników i korespondencji. W książce ukazano rolę polskiej prasy z pierwszych lat niewoli w kształtowaniu ogólnej kultury umysłowej oraz w zachowaniu narodowej tożsamości. Następnie, głównie na przykładzie twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza, prezentowane i omawiane są pierwsze zapowiedzi romantyzmu w poezji polskiej
z przełomu XVIII i XIX wieku. Autor podejmuje również próbę wewnętrznej periodyzacji poezji polskiej z lat 1793-1830, okresu, który został potraktowany jako epoka oświeceniowo-romantycznego przełomu. Rozważania zawarte w książce stanowią w pełni wyczerpującą syntezę historyczno-literacką tego przełomu.