Nikt za nas tego nie zrobi

Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów mniejszości językowych Europy

ISBN: 978-83-231-3722-1
Liczba stron: 576
Rok wydania: 2017
Wydania: 1

Nicole Dołowy-Rybińska

Członkini II kadencji Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. Do jej głównych zainteresowań należy problematyka tożsamości europejskich mniejszości językowych oraz metody ochrony i rewitalizacji zagrożonych języków i kultur. Jest autorką trzech książek monograficznych: Języki i kultury mniejszościowe. Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi (Warszawa 2011); Kaszubi z Pomorza (Gdynia 2010); Les Kachoubes de Poméranie (Crozon 2010) i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Stypendystka programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2011) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców (2012-2015). Prowadziła badania w ramach grantów przyznanych przez UNESCO/Keizo Obuchi (2006) oraz Narodowe Centrum Nauki (2011-2014; 2017-2020).

Książka przedstawia portret młodych ludzi angażujących się na rzecz mniejszości językowych Europy: Kaszubów (w Polsce), Górnołużyczan (w Niemczech), Bretończyków (we Francji) i Walijczyków. Odgrywają oni rolę przewodników po swoich kulturach, wskazują na problemy, trudności i wyzwania, z jakimi się spotykają w codziennym życiu i działaniu. Poprzez ich słowa przedstawiona została sytuacja socjolingwistyczna mniejszości oraz panujące ideologie językowe, rola edukacji mniejszościowej, wyodrębnione zostały typy młodych użytkowników języków mniejszościowych. Analizie zostały poddane także praktyki kulturowe i tożsamościowe młodych w kontekście różnych form życia wspólnotowego oraz ich drogi do działania na rzecz mniejszości, wiodące od aktywnego uczestnictwa w kulturze, przez stopniowe angażowanie się w działania, aż po aktywizm językowy.