Rilke poetów polskich

ISBN: 83-229-2449-6
Liczba stron: 510
Rok wydania: 2004
Wydania: 2 (2017 - drugie wydanie)

Katarzyna Kuczyńska-Koschany

Autorka książek: Rilke poetów polskich (2004; w druku wydanie II), Rycerz i Śmierć. O „Elegiach duinejskich” Rainera Marii Rilkego (2010; wyd. II, e-book, 2015), Interlinie w ciemności. Jednak interpretacja (2012), „Wsje poety Żydy”. Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady oraz innych doświadczeń granicznych (2013), tomu prozy Zielony promień (2006), współautorka podręcznika dla maturzystów Staropolskie korzenie współczesności (2004). Publikowała między innymi w „Czasie Kultury”, „Literaturze na Świecie”, „Odrze”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych”, „Przestrzeniach Teorii”, „Ruchu Literackim”, „Slavii Occinedtalis”, „Zagładzie Żydów. Studiach i Materiałach”, „Zeszytach Literackich”. Współpracuje stale z czasopismem „Polonistyka. Innowacje“, należy do Rady Programowej „Miasteczka Poznań“ oraz do Rady Naukowej „Narracji o Zagładzie”. Od 2015 uczestniczy w pracach Zespołu Badań nad Literaturą Zagłady IBL PAN. Podczas kadencji 2015-2018 członkini Komitetu Nauk o Literaturze PAN (sekretarz w Prezydium KNoL). Od 20 grudnia 2015 roku członkini Otwartej Rzeczpospolitej. Opiekunka Koła Naukowego Miłośników Kultury i Literatury Żydowskiej „Dabru emet“, działającego na polonistyce poznańskiej od roku 2012. Członkini Pracowni Badań nad Tradycją Europejską IFP UAM. W przygotowaniu do druku tom prozy poetyckiej Kog(g)a (Instytut Mikołowski) oraz zbiór szkiców edukacyjnych Skąd się bierze lekcja polskiego? Scenariusze, lektury, interpretacje. Pisze książki: Oko intersemiotyczne. Eseje oraz Nic nie zdarza się za sprawą piękna. Polskie czytania Rimbauda.

Na tle recepcji europejskiej odbiór Rilkego wśród poetów polskich jest zjawiskiem wyjątkowym. Spojrzenie na rodzimą poezję przez pryzmat lektury klasyka poezji światowej jest próbą odpowiedzi na pytanie o przyczyny "polskiego fenomenu". W tym celu autorka przebadała ogromną ilość tekstów - od Hulewicza przez Jastruna do Krynickiego i Pomorskiego, nie pomijając Lipskiej, Karaska i Koehlera. Zajęła się nie tylko przekładami poezji, ale także wypowiedziami krytycznymi na temat austriackiego poety. Ogrom zbadanego materiału i drobiazgowość analizy porównawczej, ujawniającej nawet "ślady tłumacza" w przełożonym tekście, to wielkie zalety pracy, którą powinni przeczytać z uwagą nie tylko tłumacze poezji.