Kup książkę

Pliki do pobrania:

Prestiż

ISBN: 83-908946-2-9
Liczba stron: 210
Rok wydania: 1999
Wydania: 2 (2012 - drugie wydanie)

Henryk Domański

prof. dr hab. w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie Od lipca 2000r. jest dyrektorem tej placówki. Zajmuje się badaniem obiektywnych i świadomościowych aspektów uwarstwienia społecznego, ruchliwości społecznej, metodologią badań społecznych i międzynarodowymi badaniami porównawczymi. Autor lub współautor książek, takich jak: Społeczeństwa klasy średniej (1994), Zadowolony niewolnik idzie do pracy. Postawy wobec pracy zawodowej kobiet w 23 krajach (1999), Prestiż (wyd. 1 — 1999), Women on the Polish Labour Market (2001), Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych (2002), 0 ruchliwości społecznej (2004), Homogamia małżeńska a hierarchie społeczne (2007), Struktura społeczna (2007), Sociological Tools. Measuring Occupations (2009). Redaktor naczelny czasopisma „Ask. Research & Methods”, poświęconego metodologii badań socjologicznych.

Należy postawić pytanie, czym jest prestiż, nazywany też poważaniem, szacunkiem, estymą, respektem, honorem, wreszcie statusem społecznym. Z jednej strony jest wartością, którą daje się innym, z drugiej - samemu się ją otrzymuje. Wzgląd na prestiż skłania ludzi do określonych zachowań, choć oczywiście nie wszystkim zależy na prestiżu w takim samym stopniu. Jego najważniejszym elementem jest hierarchia, której przyjrzymy się najdokładniej - „prestiż dzieli ludzi na tych mniej i bardziej znaczących; bardzo podobnie jak różnicują ludzi zamożność, poziom wykształcenia czy władzy, tyle tylko, że prestiż jest wyrazem świadomości, w odróżnieniu od obiektywnych wymiarów”. Do tej encyklopedycznej definicji dodajmy, że to, co jest dlań charakterystyczne, dotyczy zdolności do syntetycznego ujmowania bardzo różnych aspektów oceny w jeden wymiar gradacji. Podlegają jej cechy osobiste, role i pozycje społeczne jednostek. Znaczenie prestiżu jest tym większe, im bardziej ludzie kierują się nim na co dzień w sytuacjach związanych z podejmowaniem ważnych decyzji.

Drugie wydanie książki ukazało się w 2012 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.