Ikona nowoczesności

Kolej w literaturze polskiej

ISBN: 978-83-229-2780-9
Liczba stron: 414
Rok wydania: 2007
Wydania: 2 (2015 - drugie wydanie)

Wojciech Tomasik

Historyk i teoretyk literatury. Pracownik naukowy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Autor książek (Polska powieść tendencyjna 1949-1955. Problemy perswazji literackiej, Wrocław 1988; Słowo o socrealizmie. Szkice, Bydgoszcz 1991; Od Ballye’ego do Banfield (i dalej). Sześć rozpraw o „mowie pozornie zależnej”, Bydgoszcz 1992; Inżynieria dusz. Literatura realizmu socjalistycznego w planie „propagandy monumentalnej”, Wrocław 1999; Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej, Wrocław 2007 (nominacja do Nagrody im. Jana Długosza w 2008 roku); Okolice socrealizmu. Prawie tuzin szkiców, Bydgoszcz 2009; Inna droga. Romantycy a kolej, Warszawa 2012; Pociąg do nowoczesności. Szkice kolejowe, Warszawa 2014), artykułów w pracach zbiorowych i czasopismach (polskich i zagranicznych), współredaktor tomów zbiorowych (poetyka bez granic, warszawa 1995, z W. Boleckim; Słownik realizmu socjalistycznego, Kraków 2004, z Z. Łapińskim).

Książka w sposób przekrojowy ukazuje obecność i znaczenie motywu kolei w literaturze. Autor analizuje wpływ kolei, jako jednego z symboli nowoczesności i rewolucji komunikacyjnej, na literackie obrazy świata. Twierdząc, że kolej, która przeformowała przestrzeń, czas, relacje społeczne a także samego człowieka, zmienia również samą literaturę, pokazuje, iż kolejowa sceneria jest jednym z dwóch najważniejszych kontekstów, w których dokonywać się mogło doświadczenie nowoczesności.  Książka jest więc próbą skategoryzowania i pokazania tego doświadczenia, która pozwala nam zobaczyć kolej jako ikonę nowoczesności oczami twórców literatury.

Drugie wydanie książki ukazało się w 2015 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.