Tekstowe hybrydy

Literackość i jej pogranicza

ISBN: 83-912844-0-9
Liczba stron: 306
Rok wydania: 2000
Wydania: 2 (2014 - wydanie drugie)

Grzegorz Grochowski

Literaturoznawca, dr, adiunkt w Pracowni Poetyki Teoretycznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zajmuje się genologią i analizą dyskursu. Współautor Słownika pojęć i tekstów kultury (2002). Przełożył pracę zbiorową Dyskurs jako struktura i proces (2001). Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Przestrzeniach Teorii” oraz w polskich i międzynarodowych tomach zbiorowych. Członek kolegium redakcyjnego „Tekstów Drugich”.

Książka jest poświęcona charakterystycznemu dla współczesnej kultury zjawisku przenikania literackości do innych obszarów komunikacji społecznej. Na rozprawę składa się cykl szkiców interpretacyjnych, analizujących konkretne teksty o niejednorodnej budowie formalnej i niejasnej tożsamości gatunkowej. W kolejnych rozdziałach omówiono wybrane utwory Mirona Białoszewskiego, Jacka Bocheńskiego, Ryszarda Kapuścińskiego, Stanisława Ignacego Witkiewicza i Jolanty Brach-Czainy. Celem kolejnych interpretacji jest prześledzenie napięć między artystycznymi a praktycznymi funkcjami wypowiedzi, a także ukazanie różnorakich konsekwencji hybrydyzacji dyskursu.

Drugie wydanie książki ukazało się w 2014 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.